×

Meny

Allmänna villkor

Allmänna villkor
Generellt
Borås Elhandels Förmånsprogram hanteras av AddBenefits Europe AB enligt avtal med Borås Elhandel AB.


Nedan villkor gäller för bruk av tjänster från Add Benefits Europe AB (AddBenefits) under webbplatsen AddBenefits.se och alla relaterade sidor, appar, mobilsidor och andra plattformar som AddBenefits väljer att använda för sina tjänster.

Dessa villkor gäller för bruk av tjänster från AddBenefits oavsett vilken plattform du använder tjänsten på. Användning av AddBenefits tjänster förutsätter att du accepterar dessa villkor. Du accepterar villkoren vid skapande av konto och vid köp.

Våra allmänna villkor uppdateras kontinuerligt. Den senaste versionen finns alltid tillgänglig på 
/allmanna-villkor/
Om AddBenefits.se


AddBenefits AB (hädanefter kallat AddBenefits) är en marknadsföringskanal och annonsförmedlare av varor och tjänster. AddBenefits viktigaste funktion är att ge sina kunder möjlighet att köpa varor och tjänster från tredjepartsleverantörer som AddBenefits förhandlat med å Borås Elhandels vägnar. Det framgår tydligt i alla erbjudanden vem som är säljare av erbjudandet och således ansvarig för leverans av tjänst eller produkt.
Du ska vara minst 18 år för att få göra ett köp.
Du är myndig och har juridisk rätt att ingå skriftliga avtal.
Du har förstått och godkänner de specifika villkor som uppges i varje erbjudande.
De uppgifter du ger AddBenefits i alla erbjudande-processer som genomförs på våra plattformar är korrekta och fullständiga.

Om Personuppgiftslagen

AddBenefits behandlar all information om dig som kund, d.v.s. personnamn, e-post och övriga uppgifter, med datastöd. Fr.o.m. den 25 maj 2018 är den Nya Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 gällande lag. Behandlingen av dessa uppgifter sker för administration av kundförhållandet. Marknadsföringen till kund sker via e-post, sms och mms från Borås Elhandel.
Köpvillkor

Priser

Samtliga priser är angivna i SEK inkl. moms om ej annat anges.

Köp

Köp kan endast ske via AddBenefits.se webbplats och mobila webbplats. Vi accepterar inte köp per telefon, fax eller e-post. AddBenefits AB levererar endast produkter inom Sverige.

Där AddBenefits AB inte är säljande företag av de tjänster och produkter som publiceras, fungerar vi som en annonsplattform för de leverantörer som presenteras på sidan. I varje erbjudande anges vem som är säljare och därmed ansvarig för pris, leverans, fel och försening. Avtalet om köp av erbjudande ingås med företaget som angivits i erbjudandet, se “Erbjudandet säljes av”. När säljande företag på AddBenefits.se har sitt säte utanför EU kan i vissa fall importerade varor beläggas med tullavgifter och moms vilket det åligger kunden att betala. Vid köp godkänner du att AddBenefits inte kan hållas ansvarig för eventuella reklamationer av produkter eller tjänster. Detta gäller även fel, försening av leverans, vara/tjänst som inte ser ut som beskrivet eller som inte är tillgänglig av leverantören. Addbenefits kan inte hållas ansvariga om en partner har fullbokat. AddBenefits tar förbehåll för eventuella skrivfel i upplysningar av erbjudandet, samt i e-post, villkor och prissättning. Vid betydande fel i ett erbjudande kan den ställas in. I dessa fall återbetalas fullständigt belopp så snart som möjligt till de kunder som hunnit köpa dealen.
I erbjudandets villkor anges hur många erbjudanden du får köpa. Observera att antalet du får nyttja samt antalet du får köpa inte alltid överensstämmer.

Personuppgifter

AddBenefits hanterar köparens personuppgifter i enlighet med den Nya Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 gällande lag och lämnar generellt aldrig ut dem till tredje part. Enda undantaget är när du väljer fakturabetalning via Payson.

Du måste vara minst 18 år gammal för att köpa ett erbjudande om inget annat anges i erbjudandets villkor.

Kortuppgifter

Hanteringen av kortuppgifter sker hos vår samarbetspartner Payson . Samtliga transaktioner hos Payson är krypterade med högsta möjliga säkerhet och AddBenefits ser aldrig köparens kortuppgifter.

Betalning

Betalning kan ske med bank-, betal- eller kreditkort som är kopplade till Visa, Mastercard eller Maestro och är utfärdade i Sverige. Eventuella transaktionsavgifter från vår samarbetspartner Payson kan tillkomma.

Administrationsavgift

För att bidra till att täcka kostnaderna för transaktioner, kuponginlösen och kundtjänsthantering har AddBenefits rätt att debitera en administrationsavgift vid köp av erbjudandet. Storleken på denna administrationsavgift varierar och baseras på en procentuell del av försäljningsbeloppet (före avgifter och skatter). Den exakta storleken på kundens serviceavgift anges tydligt innan kunden bekräftar ett köp. Kundens serviceavgift ligger i normalfallet på mellan 2-5%, men kan vara lägre eller högre beroende på den specifika dealen.

Ångerrätt

Vid köp på internet har du enligt Konsumentköplagen 14 dagars ångerrätt. När du handlar på AddBenefits.se så gäller din ångerrätt fullt ut inom 14 dagar även där annat företag står som säljande part.
Vid ånger kontaktar du alltid AddBenefits. Klicka här för att komma i kontakt med vår kundtjänst. Vi hjälper dig med ärendet och i specifika fall förmedlar AddBenefits kontaktuppgifter till säljande företag för snabbast hantering av ditt ärende.

Det säljande företaget/leverantören av det aktuella erbjudandet ansvarar för ångerrätten, men AddBenefits försöker efter bästa förmåga underlätta kommunikationen mellan kund och det säljande företaget (via vår kundtjänst). Pengarna återbetalas till dig så snart som möjligt, dock senast 14 dagar efter att vi tagit emot ditt meddelande om att du vill nyttja din ångerrätt. AddBenefits förbinder sig inte till att behandla ärenden gällande ångerrätt utöver angiven ångerrätt som explicit gäller köpt erbjudande genom AddBenefits.se. Vid köp av erbjudande ska kunden vara införstådd med att köpeavtalet är ingått mellan kunden och det säljande företag som uppgetts i erbjudandet.
Det är dock vissa villkor som måste uppfyllas för att ångerrätten ska gälla. Rätten till ånger gäller inte vid följande fall:
Om erbjudandet är använd
Om erbjudandet är inbokad
Om erbjudandet gäller produkter eller tjänster där ångerrätten inte gäller. Se undantag från ångerrätten nedan
Om erbjudandet giltighetstid har passerat
Om det under villkor specifikt framgår att erbjudandet ej kan ångras
Produkter
På fysiska produkter som levereras av AddBenefits eller underleverantör har du enligt gällande konsumentskyddslagstiftning rätt att ångra köpet inom 14 dagar från den dag du tog emot varan. Om varan består av flera delar börjar ångerfristen gälla den dag du fått den sista delen i besittning. Varan ska returneras i säljbart skick i originalförpackning. Kontakta alltid vår kundtjänst innan du returnerar varan. Vid nyttjande av ångerrätten bekostar kunden själv returförsändelsen och är ansvarig för att returen når returadressen (spårbar försändelse rekommenderas). Som kund ansvarar du för att varan inte skadas i transporten tillbaka till leverantörens lager. Om möjligt, använd i största möjliga mån transportemballaget som varan skickades i.
AddBenefits eller dess leverantörer har enligt konsumentskyddslagstiftningen rätt att göra värdeminskningsavdrag om du har hanterat varan i större utsträckning av vad som är nödvändigt för att fastställa produktens egenskaper eller funktion. Pengarna återbetalas till dig så snart som möjligt, dock senast 14 dagar efter att vi tagit emot ditt meddelande om att du vill nyttja din ångerrätt, under förutsättning att leverantören har mottagit varan.
Undantag där ångerrätten inte gäller:

varor som har tillverkats enligt konsumentens anvisningar eller som har fått en tydlig personlig prägel.
varor som inte kan återlämnas på grund av hälso- eller hygienskäl när förseglingen är bruten, exempelvis underkläder, badkläder och hudvårdsprodukter.

ljud- eller bildupptagning eller ett datorprogram när förseglingen har brutits av konsumenten
lösnummer av en tidning eller en tidskrift
digitalt innehåll som levereras på något annat sätt än på ett fysiskt medium, om konsumenten uttryckligen har samtyckt till leverans på detta sätt och gått med på att det inte finns någon ångerrätt
tjänster som det säljande företaget tillhandahåller på en bestämd dag eller under en bestämd tidsperiod, t ex kulturevenemang, idrottsevenemang, fritidsaktivitet, servering, catering, inkvartering, varutransport eller biluthyrning

Reklamation

Som kund har du rätt till reklamation enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Ta i första hand kontakt med leverantörens kundtjänst för att reklamera en vara. Kontakt måste ske inom skälig tid från att du mottagit varan. AddBenefits kan vara behjälpliga med kontakt om så krävs.

Missbruk

Vid missbruk av tjänsten reserverar AddBenefits sig rätten att stänga av användaren. Användaren är skyldig att ersätta AddBenefits för eventuella kostnader som har uppkommit i samband med missbruket.

Leveranstider
Angivna leveranstider är en uppskattning från säljande företaget. AddBenefits bistår kunder vid eventuella leveransförseningar och informerar köpande kunder gällande leveransförseningar som rör ditt erbjudande här.

Användning av erbjudandet
Erbjudandet kan endast utnyttjas i sin helhet, inom erbjudandets giltighetstid, om inget annat anges. Erbjudandet kan inte heller kombineras med andra rabatter om inte detta uttryckligen har angetts. Läs de utförliga separata villkoren som gäller för enskilt erbjudande.

Villkor gällande specifika typer av erbjudanden

Resor

Ordinariepriset som presenteras är baserat på värdet vid en given tidpunkt. Värdet på erbjudandet kan variera beroende på efterfrågan, säsong och valutaförändringar. I vanliga fall finns det ett begränsat antal rum för AddBenefits-kunder. Endast av hotellet/leverantören bekräftad bokning är giltig. Du kan ångra ditt köp i upp till 14 dagar, så länge du inte reserverat boendet.
Vid köp av ett erbjudande där värdekoden omvandlas till en kupong måste omvandlingen ske inom den tidsram som är angiven i erbjudandet. Kupongens giltighetstid är alltid angiven i erbjudandet.
Observera att bilder som används i erbjudandet kan vara exempelbilder från orten eller hotellet. Det rum du tilldelas kan skilja sig från det rum som visas i annonsbilderna, och eventuella miljöbilder och landmärken ligger nödvändigtvis inte i direkt anslutning till destinationen.